องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มติก.อบต. ครั้งที่ 8/2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]64
2 มติก.อบต. ครั้งที่ 7/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]47
3 มติก.อบต. ครั้งที่ 6/2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]42
4 มติก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]147
5 มติก.อบต. ครั้งที่ 3/2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]159
6 มติก.อบต. ครั้งที่ 1/2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]128
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด [ 29 ธ.ค. 2564 ]109
8 มติก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]113
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 27 ธ.ค. 2564 ]109
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 24 ธ.ค. 2564 ]119
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 ธ.ค. 2564 ]111
12 คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานตำบล และพนักงานจ้าง ภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 22 ธ.ค. 2564 ]111
13 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ภายในสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 20 ธ.ค. 2564 ]115
14 มติ ก.อบต. ครั้งที่11/2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]180
15 มติก.อบต. ครั้งที่ 10/2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]183
16 คำสั่งเเบ่งงานกองสาธารณสุข [ 19 ต.ค. 2564 ]124
17 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม [ 5 ต.ค. 2564 ]114
18 ประกาศ มติก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]164
19 มติ ก อบต. ครั้งที่ 8/2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]216
20 มติ ก.อบต.ตรั้งที่7/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]187
 
หน้า 1|2