องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การฝึกอบรมทักษะอาชีพ [ 22 เม.ย. 2567 ]14
2 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2567 ]53
3 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]14
4 เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 ม.ค. 2567 ]16
5 ประกาศอบต.ชุมภูพร เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]9
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]11
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]11
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]12
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่องปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่ 4 ปี 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]0
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง แก้ไขรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]14
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]12
12 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่4/2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]0
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]27
14 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]28
15 ข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา ประจำปี 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]2
16 จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตตำบลชุมภูพร ประจำปี 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]1
17 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 2 ต.ค. 2566 ]26
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่องปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่ 3 ปี 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]0
19 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่3/2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]0
20 หนังสือเชิญกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5