องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]7
2 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]4
3 ประกาศอบต.ชุมภูพร เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออบต.ชุมภูพร พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]3
4 คำสั่งอบต.ชุมภูพร เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 ม.ค. 2566 ]1
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]9
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]14
7 ระเบียบสภาอบต.ชุมภูพร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]7
8 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]41
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]85
10 กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]112
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]141
12 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]149
13 เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]131
14 รายงานงบแสดงฐานะทางเงิน ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 30 ธ.ค. 2564 ]175
15 เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]149
16 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่4/2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]81
17 รายงานข้อมูลการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]93
18 เเบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 29 ก.ย. 2564 ]86
19 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่3/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]90
20 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสมัยสามัญที่3/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]91
 
หน้า 1|2|3