องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]5
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]8
3 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]15
4 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]12
5 ประกาศอบต.ชุมภูพร เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออบต.ชุมภูพร พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]11
6 คำสั่งอบต.ชุมภูพร เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 ม.ค. 2566 ]7
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]16
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]20
9 ระเบียบสภาอบต.ชุมภูพร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]27
10 หนังสือเชิญประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่4/2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]5
11 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่4/2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]9
12 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]49
13 ขอเชิญชวนเด็ก/เยาวชน/ประชาชน ที่สนใจจัดตั้งชมรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]11
14 ประกาศอบต.ชุมภูพร เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]8
15 จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตตำบลชุมภูพร [ 29 ก.ย. 2565 ]10
16 รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]9
17 หนังสือเชิญประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่3/2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]5
18 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่32565 [ 8 ส.ค. 2565 ]5
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]98
20 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่2/2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]5
 
หน้า 1|2|3|4