องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 
   

 

ออนไลน์              1    คน
วันนี้                      1    คน
สัปดาห์นี้            27   คน
เดือนนี้                20    คน
ปีนี้                       198    คน
ทั้งหมด              12039    คน
เริ่มใช่งาน 7 มกราคม 2564


  โครงการ ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ประจ...
  โครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้