องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 
   

 

ออนไลน์              1    คน
วันนี้                      1    คน
สัปดาห์นี้            63   คน
เดือนนี้                139    คน
ปีนี้                       1902    คน
ทั้งหมด              17961    คน
เริ่มใช่งาน 7 มกราคม 2564


  โครงการสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมภูพร ในกิจกรรมออกกำล...
  โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบด้านบริกา...
  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามม...
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้