องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 
   

 

ออนไลน์              1    คน
วันนี้                      3    คน
สัปดาห์นี้            42   คน
เดือนนี้                207    คน
ปีนี้                       3542    คน
ทั้งหมด              5865    คน
เริ่มใช่งาน 7 มกราคม 2564


  ภาพประชุมประจำเดือน เสริมสร้างคุณธรรมเเละความโปร่ง...
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ...
  ภาพขุดลอก ห้วยฮี้ หมู่ที่ ๑
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้