องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 
   

 

ออนไลน์              1    คน
วันนี้                      13    คน
สัปดาห์นี้            43   คน
เดือนนี้                248    คน
ปีนี้                       716    คน
ทั้งหมด              12557    คน
เริ่มใช่งาน 7 มกราคม 2564


  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)...
  โครงการ ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ประจ...
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้