องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 
   

 

ออนไลน์              1    คน
วันนี้                      15    คน
สัปดาห์นี้            31   คน
เดือนนี้                54    คน
ปีนี้                       3118    คน
ทั้งหมด              14959    คน
เริ่มใช่งาน 7 มกราคม 2564


  โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบด้านบริกา...
  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามม...
  งานฝีมือ (สานกระด้ง)
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้