องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาท...[วันที่ 2024-06-11][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมภูพร ในกิจกรรมออกกำล...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต...[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบด้านบริกา...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามม...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักง...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 38]
 
  ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการงาน"โครงการอบรมเพื่อเสริ...[วันที่ 2023-08-01][ผู้อ่าน 12]
 
  มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององ...[วันที่ 2023-07-31][ผู้อ่าน 9]
 
  งานฝีมือ (สานกระด้ง)[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประ...[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 82]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 100]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ...[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 3]
 

หน้า 1|2|3|4|5