องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก เส้นนานายสนธยา - ฝายใหญ่ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 1 มี.ค. 2566 ]2
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 1 มี.ค. 2566 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านพรมงคล - บะหนองแวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘,๓ [ 6 ก.พ. 2566 ]3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพรมงคล ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 26 ม.ค. 2566 ]7
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพรมงคล - บะหนองแวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,090 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 8,360 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ม.ค. 2566 ]7
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพรมงคล - บะหนองแวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,090 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 8,360 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกา [ 23 ธ.ค. 2565 ]4
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถขยะ และโรงเก็บถังน้ำมันเชื้อเพลิงร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 5 ก.ค. 2565 ]108
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร (ห้องเก็บของกองคลัง , ห้อง อพ.สธ.) ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 5 ก.ค. 2565 ]72
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร (ปรับปรุงห้องประชุม อบต.ชุมภูพร)ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 5 ก.ค. 2565 ]74
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโสกก่าม ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2565 ]101
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 หมู่ที่ 3 ห้วยทราย (ตอนกลาง) ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2565 ]113
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโสกก่าม ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 11 มี.ค. 2565 ]115
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2565 ]173
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประเภทก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ภายในเขตตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 3 มี.ค. 2565 ]167
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการทาสีรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 2 มี.ค. 2565 ]166
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 2 มี.ค. 2565 ]110
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 23 ก.พ. 2565 ]131
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ห้วยฮี้ หมู่ที่ 13 บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร กว้าง 20.00 เมตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.พ. 2565 ]134
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 หมู่ที่ 3 ห้วยทราย (ตอนกลาง) ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3.00 เมตร กว้าง 16.00 เมตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.พ. 2565 ]173
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culvert ) ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลชุมภูพร กว้าง 3 เมตร สูง 2.70 เมตร ยาว 5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 21 ธ.ค. 2564 ]166
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7