องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

คณะผู้บริหาร

นายจตุพร  สีโสดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
โทร.093-4791827


นายทองผา  ไสยะลา
นางสาวจันญา  มาลาทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
โทร.086-0474841
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
โทร.091-1058849

นายราเชน  แสนบุญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
โทร.065-4560181