องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เเบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 29 ก.ย. 2564 ]104
42 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่3/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]109
43 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสมัยสามัญที่3/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]109
44 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่3/2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]104
45 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 12 ก.ค. 2564 ]271
46 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่2/2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]104
47 หนังสือเชิญประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่2/2565 [ 11 มิ.ย. 2564 ]15
48 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่2/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]111
49 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสมัยสามัญที่2/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]103
50 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชุมภูพร [ 1 มิ.ย. 2564 ]100
51 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]271
52 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมประชาคม เเผนพัฒนาท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2564 ]290
53 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 19 ก.พ. 2564 ]269
54 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่1/2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]79
55 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสมัยสามัญที่1/2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]82
56 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่1/2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]82
57 นักบริหารงานการคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]336
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 14 ต.ค. 2563 ]293
59 การรับลงทะเบียนผุ้สูงอายุ ปีงบปะมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]266
60 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ64 [ 30 ก.ย. 2563 ]227
 
|1|2หน้า 3|4