องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสมัยสามัญที่3/2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]93
22 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่3/2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]86
23 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 12 ก.ค. 2564 ]255
24 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่2/2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]88
25 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่2/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]94
26 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสมัยสามัญที่2/2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]88
27 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชุมภูพร [ 1 มิ.ย. 2564 ]83
28 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]254
29 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมประชาคม เเผนพัฒนาท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2564 ]270
30 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 19 ก.พ. 2564 ]256
31 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญที่1/2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]67
32 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสมัยสามัญที่1/2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]70
33 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่1/2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]70
34 นักบริหารงานการคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]320
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 14 ต.ค. 2563 ]274
36 การรับลงทะเบียนผุ้สูงอายุ ปีงบปะมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]253
37 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ64 [ 30 ก.ย. 2563 ]215
38 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564 [ 7 ก.ย. 2563 ]66
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เรื่อง ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]210
40 กำหนดสมัยประชุมสภา [ 2 ก.ย. 2562 ]267
 
|1หน้า 2|3