องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่32565 [ 8 ส.ค. 2565 ]14
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]108
23 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่2/2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]15
24 กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]136
25 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลชุมภูพร [ 1 มิ.ย. 2565 ]13
26 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]167
27 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]168
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรเรื่องช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 มี.ค. 2565 ]14
29 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.ชุมภูพร ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]15
30 ประกาศสภาอบต.ชุมภูพร เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่1/2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]14
31 หนังสือเชิญประชุมสภาอบต.ชุมภูพร สมัยสามัญที่1/2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]15
32 เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]153
33 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับแจ้งปัญหาการทุจริต [ 18 ม.ค. 2565 ]14
34 แผ่นพับแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ตำบลชุมภูพร วัดเวฬุวัน [ 17 ม.ค. 2565 ]13
35 วารสารการท่องเที่ยว วัดเวฬุวัน [ 10 ม.ค. 2565 ]16
36 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว [ 3 ม.ค. 2565 ]15
37 รายงานงบแสดงฐานะทางเงิน ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร [ 30 ธ.ค. 2564 ]195
38 เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]173
39 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร สมัยสามัญที่4/2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]98
40 รายงานข้อมูลการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]113
 
|1หน้า 2|3|4