องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
  โครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 197]
 
  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 109]
 
  ประชุมประจำเดือนและดำเนินมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ...[วันที่ 2022-08-08][ผู้อ่าน 40]
 
  ในพื้นที่ตำบลชุมภูพร มีตลาดนัดแบบที่ 2 ตลาดที่ไม่ม...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 29]
 
  การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดในพื้นที่ตำบลชุมภูพร ให้ได...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 215]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 32]
 
  กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอง...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 52]
 
  ภาพประชุมประจำเดือน เสริมสร้างคุณธรรมเเละความโปร่ง...[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 412]
 
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ...[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 275]
 
  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ลดขยะ ใส่ใ...[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 34]
 

|1|2หน้า 3|4|5