องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

2023-02-01
2022-09-30
2022-08-29
2022-08-22
2022-08-11
2022-06-06
2022-04-01
2022-03-09
2021-12-20
2021-06-29