ชื่อ - นามสกุล :นายศรีเทพ สุวรรณไตร
ตำแหน่ง :นายก อบต.ชุมภูพร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0819559987
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :